Shut The Fuck Up

the blog full of idle...
13. 07. 2006

maximální idle, ekovoda


Jelikož jsou všichni tragický maximálnì možným zpùsobem, ráno se na dvojku vyjímeènì nešlo. Každej si našel nejvíc levnou výmluvu, jen aby se náhodou nemusel hejbat a udìlat neco pro svoje zakrnìlý tìlo. Fakt loosers! Posilka mì odpoledne taky neèekala, takže sem musel furt idlit tv/kompa. Po pár hodinách zevlu sem dostal neskuteènou žízeò a jediné vysvobození pøipadající v úvahu bylo doplazit se pro ekovodu. Ujít tìch 100 metrù se zdálo jako neøešitelný problém a taky jsem mu asi 2 hodiny úspìšnì vzdroval. Pak už jsem se dostal k prahu maximálního vysušení a tak sem byl nucen sebrat lahve + prachy a vyrazit. Toèim si tak vodu a najednou sem si všim prapodivné zvláštnosti - nìco mi fouká pøesnì do rozkroku. Pøestože upgradovali ten stroj asi už pøed 3ma mìsícema, až teï jsem si všim, že je v nìm zabudován vìtrák, kterej zákazníkovi fouká pøesnì na koule. Samozøejmì mi ihned blesklo hlavou wtf? Funkci jako chlazení tohoto stroje jsem ihned zavrhl a po dlouhém uvažování jsem dospìl k tomu, že to je kvùli pohodlí a pøepychu zákazníka. Na snadì je ovšm myšlenka, zda-li je to opaènému pohlaví stejnì pøíjemné a také jaký úèinek toto mùže mít na postarší obèany, kteøí mají známý problém s udžením moèi. Konec koncù kdo ví, možná tam nechodí èepovat jen ekovodu ;D


3 comments:


14. 07. 2006, 09:21 | JM

Myslím, že po přečtení tohohle bude u toho automatu v ůétě pěkně narváno:o))))


14. 07. 2006, 17:14 | oak

lol :D, uz ti ty teplousi zavedli adsl?


14. 07. 2006, 22:59 | Jájinka

No jo vlastně...Už to máš? Chceme to pivko :-D


Nick:

E-mail:

 
captcha
Code:


back to the main page